Podatelna Ministerstva životního prostředí

Publikováno: 09.05.2011

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů na Ministerstvu životního prostředí

Poštovní adresa Ministerstva životního prostředí (podatelny):
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10

Poštovní adresy oblastních pracovišť (PDF, 108 kB)

Otvírací hodiny pro veřejnost:
pondělí, středa 7.30 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.30 - 16.30
pátek 7.30 - 15.00

Na výše uvedeném pracovišti jsou přijímána podání v listinné podobě a podání v digitální podobě uložená na přenosných technických nosičích dat. Podání lze doručit osobně, nebo prostředky poštovních a doručovacích služeb. Dokument v listinné podobě, který je neúplný nebo poškozený (např. část textu chybí nebo je nečitelná) a současně z něj nelze určit, kdo jej odeslal, ministerstvo nezpracovává.

Elektronická adresa podatelny: posta@mzp.cz
ID datové schránky: 9gsaax4
Identifikátor datové schránky pro příjem velkoobjemových zpráv (do 50 MB): 8qzykr4

Datová schránka pro zasílání registrací a hlášení ISPOP: "ISPOP (Ministerstvo životního prostředí)", ID: uednwmb

Datová schránka ISPOP je určena výhradně pro zasílání hlášení dle zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

Další informace týkající se Informačního systému plnění ohlašovacích povinností naleznete zde: www.ispop.cz

Datovou zprávu (podání v digitální podobě) je možné doručit:

 • prostřednictvím informačního systému datových schránek,
 • zasláním e-mailové zprávy na elektronickou adresu podatelny ministerstva,
 • na přenosném technickém nosiči.

Maximální velikost jednoho podání nesmí přesáhnout 20 MB.

Pravidla pro podání na přenosném technickém nosiči dat:

 • Přípustným přenosným technickým nosičem dat (dále jen „nosič“) je CD, DVD nebo USB flash disk.
 • Předaný nosič se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho podání.

Přijímané formáty datových zpráv:

Statické textové dokumenty a statické kombinované textové a obrazové dokumenty:

 • PDF (Portable Document Format)
 • PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
 • XML (Extensible Markup Language Document)
 • FO/ZFO (602XML Filler dokument)
 • HTML/HTM (Hypertext Markup Language Document)
 • ODT (Open Document Text)
 • ODS (Open Document Spreadsheet)
 • ODP (Open Document Presentation)
 • TXT (prostý text)
 • RTF (Rich Text Format)
 • DOC/DOCX (MS Word Document)
 • XLS/XLSX (MS Excel Spreadsheett)
 • PPT/PPTX (MS PowerPoint Presentation)
 • JPG/JPEG/JFIF (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
 • PNG (Portable Network Graphics)
 • TIF/TIFF (Tagged Image File Format)
 • GIF (Graphics Interchange Format)
 • MPEG1/MPEG2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/ Phase 2)
 • WAV (Waveform Audio Format)
 • MP2/MP3 (MPEG-1 Audio Layer 2/ Layer 3)
 • ISDOC/ISDOCX (Information System Document) verze 5.2 a vyšší
 • EDI (mezinárodní standard EDIFACT, standardy ODETTE a ENCON pro elektronickou výměnu obchodních dokumentů – EDI)
 • DWG (AutoCAD DraWinG File Format) verze 2007 a vyšší
 • SHP/DBF/SHX/PRJ/QIX/SBN/SBX (ESRI Shapefile)
 • GML/GFS/XSD (Geography Markup Language Document)

Náležitosti doručování datové zprávy:
Pokud je součástí jednoho podání více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním, a které dokumenty jsou elektronickými přílohami tohoto podání.

Bezpečnost datové zprávy:
Datová zpráva není podatelnou ministerstva přijata

 • pokud ji nelze zobrazit (např. je nečitelná),
 • obsahuje chybný formát, který podatelna ministerstva nepřijímá,
 • obsahuje škodlivý kód, který může způsobit škodu na informačním systému nebo na informacích, zpracovávaných orgánem veřejné moci.

Automatické potvrzení o doručení datové zprávy (zaslané na adresu posta@mzp.cz):
Doručení datové zprávy je odesílateli potvrzeno, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele. Součástí potvrzení je:

 • datum a čas doručení datové zprávy,
 • identifikátor datové zprávy (dokumentu) přidělený podatelnou ministerstva.

Zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění náležitostí podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno, že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, bude odesilatel datové zprávy vyzván k jejich odstranění. Náprava musí být učiněna do 5-ti dnů od okamžiku doručení datové zprávy.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu podatelny ministerstva:
Pro dotazy týkající se provozu podatelny ministerstva je určena elektronická adresa posta@mzp.cz, případně poštovní adresa ministerstva.