Konference Počítáme s vodou 2018 - HDV - jako nástroj k rozvoji měst

V rámci projektu  POČÍTÁME S VODOU, který je spolufinancován SFŽP ČR,  se v úterý 23.10. 2018 uskuteční konference Počítáme s vodou 2018 - HDV jako nástroj k rozvoji měst. 

Propojenost problémů dneška si žádá mezioborovou spolupráci. Jak vypadá součinnost při hospodaření s dešťovou vodou? Tatáž plocha města může být využita jak k rekreaci, tak pro hospodaření s vodou; vhodnou kombinací opatření lze řešit sucho i povodeň. Koho s kým je potřeba propojit? Jak se dopracovat ke skutečně koncepčnímu přístupu pro plánování města, kde se dobře žije, a které funguje po technické, ekologické i společenské stránce?

Více k připravované konferenci se dozvíte na https://www.pocitamesvodou.cz/akce/konference/, kde se můžete i zaregistrovat.

https://www.pocitamesvodou.cz/akce/konference/