Metodické pokyny, sdělení, informace odboru odpadů k nakládání s pneumatikami