Vyrozumění o zahájení správního řízení - "6114 - MORAVIA - VTL PLYNOVOD, úsek TU 160 Bukovany - TU 166 Bezměrov 2A"

Publikováno: 03.02.2020

Vyrozumění o zahájení správního řízení k žádosti o povolení výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů stanovených ustanovením § 49 odst. 1 a § 50 odst. 1 a 2 téhož zákona k realizaci záměru „6114 – MORAVIA – VTL PLYNOVOD, úsek TU 160 Bukovany – TU 166 Bezměrov 2A“ (km 41,283-84,639).

Stáhněte si...