Metodika pro zajištění efektivní kontroly povinností vyplývajících z nařízení REACH a CLP

Metodika pro zefektivnění kontroly inspekčních orgánů v oblasti implementace evropské legislativy vztahující se na chemické látky spolu s nástrojem pro rychlou orientaci v požadavcích na podnikající subjekty, které vyplývají z nařízení REACH, nařízení CLP a chemického zákona, je výstupem řešení projektu TB030MZP004. Metodika byla řešena s finanční podporou TA ČR v rámci programu BETA.

Metodika byla zveřejněna ve Věstníku MŽP č. 4/2016.

K přípravě výstupů pro určité kombinace, pojmenované jako informační listy, slouží aplikace MS Excel s názvem "Povinnosti REACH a CLP" s makry pro získání filtrovaných výstupů z těchto strukturovaných informací.

Stáhněte si...

S jejich pomocí jsou filtry pevně přednastavené a tím je zajištěn vždy stejný výstup záznamů. Zároveň tento standardizovaný výstup umožňuje úpravu pro případný tisk. Výstupy obsahují celkový přehled možných povinností ke kontrole pro danou kontrolovanou položku a roli, kterou k ní má provozovatel v dodavatelském řetězci. Tyto informační listy mohou sloužit jako přehled povinností před kontrolou jak pro kontrolní orgány, tak případně pro kontrolované osoby. Pomohou shromáždit informace, co vše může být předmětem kontroly, případně v jakém rozsahu, za jakých podmínek mohou být obhájeny výjimky, jaké podklady by měly být v průběhu kontroly k dispozici, na jaký článek se povinnost odvolává a ostatní související informace.

V listu "Databáze zdroj" jsou uvedeny povinnosti stanovené v nařízení REACH, nařízení CLP a chemickém zákoně. Z "Databáze zdroj" lze provádět výběry podle zvolených kritérií. Aplikace obsahuje 36 přednastavených výběrů povinností, které jsou uvedeny v listu "Výběr filtru".