Plány odpadového hospodářství krajů

Plány odpadového hospodářství krajů jsou strategické dokumenty pro nakládání s odpady na území jednotlivých krajů. Všechny kraje ČR ve spolupráci s příslušnými orgány veřejné správy a veřejností zpracovaly své plány odpadového hospodářství pro jimi spravované území.

Plán odpadového hospodářství kraje musí být v souladu se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství České republiky a jejími změnami. Krajské plány odpadového hospodářství se skládají z analytické, koncepční a směrné části. Koncepční část plánu odpadového hospodářství kraje obsahuje cíle, zásady a opatření v oblasti odpadového hospodářství. Směrná část mimo jiné obsahuje záměry na potřebná zařízení určená pro nakládání s odpady. Plán odpadového hospodářství kraje je podkladem pro zpracovávání územně plánovací dokumentace kraje a obcí.

POH kraje se zpracovává na dobu nejméně 10 let a musí být změněn při každé zásadní změně podmínek, na jejichž základě byl zpracován. Plnění cílů plánu odpadového hospodářství kraje se vyhodnocuje ve dvouletých intervalech.

Hl. město Praha

CZ (PDF, 3 MB) | EN (PDF, 700 kB) |

Jihočeský kraj

CZ (PDF, 3 MB) | EN (PDF, 734 kB)

Jihomoravský kraj

CZ (PDF, 6 MB) | EN (PDF, 1 MB)

Karlovarský kraj

CZ (PDF, 5 MB) | EN (PDF, 693 kB)

Kraj Vysočina

CZ (PDF, 6 MB) |EN (PDF, 735 kB)

Královéhradecký kraj

CZ (PDF, 4 MB) |EN (PDF, 693 kB)

Liberecký kraj

CZ (PDF, 6 MB) |EN (PDF, 624 kB)

Moravskoslezský kraj

CZ (PDF, 10 MB) |EN (PDF, 670 kB)

Olomoucký kraj

CZ (PDF, 7 MB) |EN (PDF, 983 kB)

Pardubický kraj

CZ (PDF, 5 MB) | EN (PDF, 603 kB)

Plzeňský kraj

CZ (PDF, 5 MB) | EN (PDF, 628 kB)

Středočeský kraj

CZ (PDF, 9 MB) | EN (PDF, 734 kB)

Ústecký kraj

CZ (PDF, 6 MB) | EN (601 kB)

Zlínský kraj

CZ (PDF, 6 MB) | EN (PDF, 756 kB)