Plány odpadového hospodářství krajů

Plány odpadového hospodářství krajů jsou strategické dokumenty pro nakládání s odpady na území jednotlivých krajů. Do zákonného termínu 30. června 2016 zpracovaly všechny kraje ČR v samostatné působnosti ve spolupráci s příslušnými orgány veřejné správy a veřejností své plány odpadového hospodářství pro jimi spravované území na minimálně desetileté období.

Krajské plány odpadového hospodářství se stejně jako národní plán skládají z části analytické, závazné a směrné. Závazné části plánů odpadového hospodářství krajů se stanovenými cíli vyhlásily kraje obecně závaznou vyhláškou. Závazná část plánu odpadového hospodářství kraje je závazným podkladem pro zpracování plánů odpadového hospodářství obcí a pro rozhodovací a koncepční činnosti příslušných správních úřadů, krajů a obcí v oblasti odpadového hospodářství a podkladem pro zpracovávání územně plánovací dokumentace kraje.Krajské plány odpadového hospodářství jsou v souladu se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství České republiky (nařízení vlády č. 352/20014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015–2024).

Hl. město Praha

CZ (PDF, 3 MB) | EN (PDF, 700 kB) |

Jihočeský kraj

CZ (PDF, 3 MB) | EN (PDF, 734 kB)

Jihomoravský kraj

CZ (PDF, 6 MB) | EN (PDF, 1 MB)

Karlovarský kraj

CZ (PDF, 5 MB) | EN (PDF, 693 kB)

Kraj Vysočina

CZ (PDF, 6 MB) |EN (PDF, 735 kB)

Královéhradecký kraj

CZ (PDF, 4 MB) |EN (PDF, 693 kB)

Liberecký kraj

CZ (PDF, 6 MB) |EN (PDF, 624 kB)

Moravskoslezský kraj

CZ (PDF, 10 MB) |EN (PDF, 670 kB)

Olomoucký kraj

CZ (PDF, 7 MB) |EN (PDF, 983 kB)

Pardubický kraj

CZ (PDF, 5 MB) | EN (PDF, 603 kB)

Plzeňský kraj

CZ (PDF, 5 MB) | EN (PDF, 628 kB)

Středočeský kraj

CZ (PDF, 9 MB) | EN (PDF, 734 kB)

Ústecký kraj

CZ (PDF, 6 MB) | EN (601 kB)

Zlínský kraj

CZ (PDF, 6 MB) | EN (PDF, 756 kB)