33. konference Plant Population Biology

Kde: online
Kdy: 26. – 29. května 2021

 

Botanický ústav AV ČR ve spolupráci se zahraničními partnery pořádá 33. online konferenci Plant Population Biology. Tématy konference jsou demografie rostlin, experimentální ekologie rostlin, genetika populací, epigenetika a komunitní ekologie. V programu konference bude i sekce věnovaná zkušenostem z projektů LIFE. Blíže viz https://popbio2021.ibot.cas.cz/page/introduction

Součástí konference bude prezentace výsledků projektu LIFE for Minuartia, jehož koordinujícím příjemcem je Botanický ústav AV ČR s partnery ČSOP Vlašim a MŽP (minoritní spolupráce). Hlavní cíl projektu je zvýšení velikosti populace endemické rostliny kuřičky hadcové pomocí revitalizace stanovišť, ex situ ochrany, posilování populací v přírodě, reintrodukce a záchranného pěstování v soukromých zahradách.  

Více o projektu na http://www.kuricka.cz/ nebo http://www.sandwort.eu/.