Návrh opatření obecné povahy - Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry

Publikováno: 27.05.2021

Návrh opatření obecné povahy vydává Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry a zrušuje opatření obecné povahy Ministerstva životního prostředí, spisová zn. 90991/ENV/15 ze dne 22. prosince 2015, kterým byl vydán Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry, schválený usnesením vlády České republiky ze dne 21. prosince 2015 č. 1082.

Stáhněte si...