Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem Plánu péče o CHKO Žďárské vrchy na období 2021 – 2030

Publikováno: 10.03.2021

Plán péče o CHKO je odborný a koncepční dokument ochrany přírody, který na základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu zvláště chráněného území navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany ve zvláště chráněném území. K návrhu Plánu péče o CHKO Žďárské vrchy na období 2021 – 2030 je možné se vyjádřit v termínu nejpozději do 1. dubna 2021 na adresu - Ministerstvo životního prostředí, odbor zvláště chráněných částí přírody, Vršovická 65, 100 00 Praha 10.

Mapové podklady: