Oznámení návrhu plánu péče o NPP Strážník na období 2019 – 2028

Publikováno: 31.10.2018

K návrhu plánu péče o NPP Strážník na období 2019 – 2028 je možné se vyjádřit v termínu nejpozději do 23. listopadu 2018 na adresu: Ministerstvo životního prostředí, odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny, Vršovická 65, 100 10 Praha 10.

Přílohy: jsou součástí textové části plánu péče