Oznámení návrhu Změny č. 1/2020 plánu péče o NPR Rašeliniště Skřítek

Publikováno: 03.03.2020

K návrhu Změny č. 1/2020 plánu péče o NPR Rašeliniště Skřítek je možné se vyjádřit v termínu nejpozději do 27. března 2020 na adresu: Ministerstvo životního prostředí, odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny, Vršovická 65, 100 10 Praha 10.