Oznámení návrhu Změny č. 1/2019 plánu péče o NPR Ranšpurk

Publikováno: 20.12.2019

K návrhu Změny č. 1/2019 plánu péče o NPR Ranšpurk je možné se vyjádřit v termínu nejpozději do 10. ledna 2020 na adresu: Ministerstvo životního prostředí, odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny, Vršovická 65, 100 10 Praha 10.