Oznámení návrhu plánu péče o PP Divadlo na období 2021 - 2029

Publikováno: 09.06.2020

K návrhu plánu péče o PP Divadlo na období 2021 – 2029 je možné se vyjádřit v termínu nejpozději do 10. července 2020 na adresu: Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy V, 1. máje 858/26, 460 01 Liberec. V případě zájmu o gisové vrstvy znázorňující hranice PP a jejího ochranného pásma je možné požádat prostřednictvím e-mailu: eliska.hudcova@mzp.cz.

Oznámení návrhu plánu péče o PP Divadlo na období 2021 – 2029 (PDF, 135 kB)

Plán péče
Přílohy
Fotodokumentace: