Plán budoucího vzdělávání

Smyslem závěrečné klíčové aktivity bylo shrnout a podrobně vyhodnotit poznatky z realizace vzdělávacího programu. Na základě posouzení zvoleného přístupu ke vzdělávacímu programu, poznatků a zkušeností lektorů a dodavatele vzdělávacího programu a zpětné vazby od účastníků byl členy realizačního týmu navržen plán dlouhodobého vzdělávání úředníků úřadů ochrany ovzduší. Návrh plánu vzdělávání zpracovává oblast technických znalostí ochrany ovzduší a právních aspektů řízení kvality ovzduší vzdělávání pro úředníky veřejné správy (obce na úrovni ORP, krajského úřadu a centrálních úřadů - MŽP a ČIŽP), včetně tematického a obsahového zaměření, doporučených zdrojů informací a odhadů časových požadavků.

Stáhněte si...