Konference Pět oken do ekovýchovy

Konference Pět oken do ekovýchovy je 1. národní konferencí, kterou MŽP s partnery pořádá k oblasti EVVO a environmentálního poradenství. Akce je určena jak pracovníkům středisek a organizací zabývajících se environmentální výchovou nebo poradenstvím, tak pracovníkům státní správy a samosprávy, pedagogům a další odborné veřejnosti. Konference volně rozšiřuje program Mezinárodního filmového festivalu Ekofilm, jež se v Brně koná 4. – 7. října 2017.

Konference se koná v Brně na Staré radnici (Ernův sál – Radnická 10). Více informací na http://konference-evvo.cz/