HOLEČKOVÁ Zlata, Ing. Ph.D.

referent
+420 267122294
zlata.holeckova@mzp.cz