ŠPRINGAR Zdeněk, Ing.

vrchní ministerský rada
+420 267122854
zdenek.springar@mzp.cz