STRÁNÍK Vojtěch, Mgr.

referent
+420 267122963
vojtech.stranik@mzp.cz