PILNÁČEK Vojtěch, Mgr.

vrchní ministerský rada
+420 267122446
vojtech.pilnacek@mzp.cz