FEJTEK Vladimír

provozní zaměstnanec
+420 267122002
vladimir.fejtek@mzp.cz