MATUSZNÁ Veronika, Ing.

vedoucí oddělení mezinárodní spolupráce a plánování v oblasti vod a zástupkyně ředitele odboru ochrany vod
veronika.matuszna@mzp.cz