MAREK Tomáš, Mgr.

vedoucí oddělení 2 a zástupce ředitele odboru výkonu státní správy III
+420 267123308
tomas.marek@mzp.cz