JAKL Štěpán, Mgr. et Mgr.

vrchní ministerský rada
+420 267122244
stepan.jakl@mzp.cz