STOJANOV Roman, Ing.

vedoucí oddělení projektů a controllingu
+420 267122570
roman.stojanov@mzp.cz