JUŘÍK Richard, Mgr. Bc.

vrchní ministerský rada
+420 267122249
richard.jurik@mzp.cz