KRAUSOVÁ Renata, Ing.

ministerský rada
+420 267123911
renata.krausova@mzp.cz