POKORNÁ Radka, Ing.

vrchní ministerský rada
+420 267122098
radka.pokorna@mzp.cz