ŘEZNÍČEK Přemysl, Ing.

ministerský rada
+420 267122152
premysl.reznicek@mzp.cz