KOLÁŘOVÁ Petra, Mgr. MSc.

vedoucí oddělení krajinotvorných programů a vody v krajině
+420 267122592
petra.kolarova@mzp.cz