GALIOVÁ Petra, Mgr.

vrchní ministerský rada
+420 267122143
petra.galiova@mzp.cz