STLOUKAL Petr, Ing.

ředitel odboru zvláštní územní ochrany přírody a krajiny
+420 267122021
petr.stloukal@mzp.cz
Pracovní zkušenosti
Datum Popis
1999 – dosud Ministerstvo životního prostředí
1990 – 1999 Správa Chráněné krajinné oblasti Moravský kras
Vzdělání
Vysoká škola zemědělská, Brno (fakulta lesnická)
Jazykové znalosti