JAROŠ Petr, Ing.

provozní zaměstnanec
+420 267122926
petr.jaros@mzp.cz