SEDLÁČKOVÁ Pavlína, Ing. DiS.

vrchní ministerský rada
+420 267122324
pavlina.sedlackova@mzp.cz