MIKUŠOVÁ Pavla, Ing.

vrchní ministerský rada
+420 267122082
pavla.mikusova@mzp.cz