BEJČKOVÁ Pavla, Mgr. Ph.D.

vrchní ministerský rada
+420 267122159
pavla.bejckova@mzp.cz