MARTÁK Pavel, Ing.

vedoucí oddělení ochrany před povodněmi
+420 267122853
pavel.martak@mzp.cz