KREJČÍ Pavel, Mgr. et Mgr.

vrchní ministerský rada
+420 267122146
pavel.krejci@mzp.cz