VINKLEROVÁ Nela, Mgr.

vrchní ministerský rada
+420 267122081
nela.vinklerova@mzp.cz