ŠOBÍŠKOVÁ Martina, Mgr.

vrchní ministerský rada
+420 267122418
martina.sobiskova@mzp.cz