NOVÁKOVÁ Marta, Ing.

ministerský rada
+420 267123208
marta.novakova@mzp.cz