PETROVÁ Marie, Ing. arch.

vrchní ministerský rada
+420 267122968
marie.petrova@mzp.cz