DVOŘÁKOVÁ Marie, RNDr. CSc.

vrchní ministerský rada
+420 267123102
marie.dvorakova@mzp.cz