ADÁMKOVÁ Marie, MUDr. CSc.

vrchní ministerský rada
+420 267122885
marie.adamkova@mzp.cz