ŠTROBICHOVÁ Marcela, DiS.

ministerský rada
+420 267122549
marcela.strobichova@mzp.cz