POKORNÝ Lukáš, Mgr.

vrchní ministerský rada
lukas.pokorny@mzp.cz