HOFMANOVÁ Lucie, Ing.

vedoucí oddělení maloplošných chráněných území
+420 267122028
lucie.hofmanova@mzp.cz