SUCHOMEL Leoš, Bc.

vrchní ministerský rada
+420 267122821
leos.suchomel@mzp.cz