CHRTIANSKÝ Ladislav, Mgr.

ministerský rada
+420 267123304
ladislav.chrtiansky@mzp.cz