WAJDOVÁ Klára, Ing.

vedoucí oddělení dvoustranné spolupráce
klara.wajdova@mzp.cz