SOLNIČKOVÁ Klára, Mgr.

ministerský rada
+420 267122584
klara.solnickova@mzp.cz